Phần mềm quản lý hàng hóa ký gửi giúp dễ dàng theo dõi, thống kê hàng hóa ký gửi, hàng hóa gia công trong xưởng sản xuất - gia công quần áo

Khó khăn trong việc theo dõi, thống kê hàng hóa ký gửi, hàng hóa gia công trong xưởng sản xuất - gia công quần áo

Bây giờ đã là thời đại 4.0 rồi, có nhiều thứ đã được công nghệ giải quyết. Nhưng có lẽ còn có rất nhiều người vẫn chưa ứng dụng nó vào công việc hàng ngày của mình. Nội dung trong bài viết này sẽ nói về việc ứng dụng công nghệ trong một xưởng sản xuất và gia công quần áo. Tuy không có gì là cao siêu, nhưng nó cũng giúp cho chủ quản lý và nhân viên làm được việc giảm bớt thời gian làm việc, tiết kiệm sức người trong công việc, tăng thêm hiệu quả trong công việc.

Trong một xưởng sản xuất & gia công quần áo, cũng có nhiều việc trong một ngày lắm. Từ việc nhập vải về, rồi cắt vải, giao vải đã cắt cho bên gia công (để may, đóng nút, ủi, đóng bao …), nhận hàng gia công về xưởng, đến khi thành sản phẩm hoàn chỉnh (áo đã đóng bao) thì chuyển qua bên cửa hàng, rồi kết thúc khi bán hàng cho đại lý. Mỗi công việc đều phải ghi chép vào sổ sách, ở xưởng có tới 04 cuốn sổ: 1- Sổ giao hàng, 2- Sổ nhận hàng, 3- Sổ giao nhận, 4- Sổ tổng kết ngày.

Sổ sách theo dõi hàng hóa gia công, ký gửi

Phải dùng nhiều sổ để ghi chép, mất thời gian và công sức

 

Khi giao hàng cho bên gia công, người công nhân kiêm phụ trách ghi chép sổ sách, ngoài việc lập một phiếu giao hàng, còn phải ghi vào 02 cuốn sổ khác (sổ giao hàng và sổ giao nhận). Khi nhận hàng cũng vậy, cũng phải lập phiếu, rồi ghi thêm vào 02 cuốn sổ khác (sổ nhận hàng và sổ giao nhận). Đặc biệt là cuối ngày, khi mọi người về hết, kết thúc một ngày làm việc ở xưởng, thì người công nhân kiêm phụ trách sổ sách vẫn chưa về được, vì còn phải ở lại cộng sổ. Anh ta lôi các cuốn sổ giao hàng, nhận hàng ra, làm các phép cộng trừ với các ngày trước, xem các bên đối tác gia công còn giữ bao nhiêu, rồi chốt lại ghi vào sổ tổng kết ngày. Ngày nào cũng thế, phải ngồi lại cả tiếng đồng hồ sau giờ làm, mà nhiều khi sai xót thì không biết xử lý thế nào.

Sổ sách theo dõi hàng hóa gia công, ký gửi

Mất thời gian ghi chép nhiều thông tin

Sổ sách theo dõi hàng hóa gia công, ký gửi

Mất thời gian ghi chép nhiều thông tin

Phần mềm quản lý hàng hóa ký gửi giúp dễ dàng theo dõi, thống kê hàng hóa ký gửi, hàng hóa gia công trong xưởng sản xuất - gia công quần áo

Từ khi áp dụng phần mềm quản lý sản xuất và gia công quần áo của công ty Napoho, công việc của người quản lý và công nhân dưới xưởng nhẹ hơn phần nào. Người công nhân kiêm sổ sách không phải ngồi lại mỗi ngày 01 tiếng để cộng sổ sách, trong lúc làm không phải dừng lại để kiểm tra sổ sách khi người chủ gọi tới hỏi tình hình. Khi có bên giao nhận tới, thì chỉ cần thao tác lập 01 phiếu trên máy tính là xong, chứ không mất công ghi vào nhiều sổ, cộng trừ số liệu mới vào sổ nữa. Còn người chủ thì không mất công gọi và chờ đợi người công nhân kiêm sổ sách nữa, mỗi khi muốn kiểm tra tình hình giao nhận, thì chỉ việc mở điện thoại hay máy tình là có thông tin, xem bao lâu cũng được, xem báo cáo gì cũng có, tha hồ ngồi suy nghĩ cách làm việc cho tối ưu hơn. Tổng kết sổ sách không cần đợi cuối ngày mới có, mà thông tin luôn có sẵn tức thì, tổng kết không chỉ trong ngày, mà muốn có tổng kết tuần, tháng, quý … đều có sẵn.

Phần mềm quản lý hàng hóa ký gửi giúp dễ dàng theo dõi, thống kê hàng hóa ký gửi, hàng hóa gia công trong xưởng sản xuất - gia công quần áo

Giảm bớt thời gian và công sức cho cho quản lý và công nhân trong công việc giấy tờ và tính toán, thông kê, theo dõi hàng hóa gia công, ký gửi

Việc áp dụng phẩn mềm quản lý sản xuất và gia công quần áo Hapnoo của công ty Napoho vào công việc, đã giúp cho người chủ và người công nhân kiêm sổ sách tiết kiệm được thời gian, công sức, để tập trung vào công việc chuyên môn kiếm ra tiền nhiều hơn.


Tiêu đề ...
Nội dung ...